طراحی و راه اندازی دیتاسنتر

گروه فنی و مهندسی رعد ارتباط گستر

مشاوره، طراحی و اجرای دیتاسنتر ، مرکز داده و اتاق سرور